Laserbehandling – en av de bästa terapier som finns?

Laser

MLS Laser (Multiwave Locked System) är en ny innovativ behandling som kombinerar och synkroniserar specifika laserljus. Denna möjlighet till samverkan förstärker därmed alla kända positiva effekter som olika laserljus har vid behandling.

För närvarande är det ingen annan laser inom den traditionella laserterapin som är kapabel att som MLS jobba på cellnivå, minska svullnad, smärtstillande effekt, kraftfull anti-inflammatorisk effekt samtidigt och inom kort tid.

Den accelererar läkningsprocessen på allt från fotsmärta till nacksmärta. Den har även visat sig ha mycket bra effekt på sårläkning samt läkning efter kirurgi.

Vad gör lasern?

  • Den lindrar smärta.
  • Den minskar kroppens inflammationsreaktioner.
  • Den aktiverar viktiga komponenter för läkning via immunsystemet.
  • Den avlägsnar ärr i vävnad och simulerar vävnadstillväxt.
  • Laserljuset/fotonerna normaliserar ”sjuk” vävnad.
  • Om cellen är ”fullt frisk” drar den ingen nytta av laserljuset.
  • Laserljus har inga rapporterade sidoeffekter.

Att kunna placera denna fotonenergi exakt där den bäst behövs och de positiva effekterna den ger gör laserterapin till en av de bästa terapier som någonsin dokumenterats.

Redovisningar från USA visar att laserterapi och konventionell terapi tillsammans är en överlägsen behandlingsmetod jämfört med enbart konventionell terapi.

Vid karpaltunnelsyndrom ökade andelen med total lindring från 18,4% till 71,4%. Likartade resultat blev det vid behandling av akuta muskelskador och även av kroniska mjukvävnads- och muskuloskeletala störningar.

Kända biologiska effekter vid terapi med klass 4 laser

1. En ökad vävnadsuppbyggnad och celltillväxt
Ljusfotoner/energi från laser tränger djupt in i vävnad och accelererar cellproduktion och tillväxt. Laserljuset ökar tillgängligheten av energi så att cellen kan ta upp näringsämnena snabbare och transportera bort slaggprodukter i större utsträckning. Som reslutat av exponeringen från laserljuset ökar läkningshastigheten på celler från ledband och muskler.

2. Smärtstillande (analgetisk effekt)
Laserterapi har en stor positiv inverkan på nervceller genom att blockera de nerver som sänder smärtimpulser till hjärnan samt minskar även nervernas känslighet för smärta. Genom att minska inflammationsprocessen och därmed ödembildningen minskas smärta. Sedan har vi en annan mekanism som hindrar smärtan och det är att laserterapi ökar produktionen av kroppsegna smärtstillande ämnen som till exempel endorfiner.

3. Antiinflammatoriskt
Laserterapi har antiödemisk effekt till följd av vasodilatation (utvidgning av blodkärlen), men också genom att aktivera det lymfatiska dräneringssystemet. Som resultat av detta ses en reduktion av svullnader efter till exempel inflammation eller slag.

4. Bättre nervfunktion
Långsam återhämtning för nervfunktionerna i skadad vävnad innebär stickande smärta och nedsatt funktion i dessa delar. Laserljuset ökar upp processen i nervcellerna och påskyndar återskapandet av kontakterna mellan skadade nervändar. Den ökar också amplituden för aktionspotentialen (nervimpuls) och därmed optimerar den muskelarbetet.

5. Snabbare sårläkning
Laserljuset stimulerar fibroblasternas utveckling (fibroblasterna är de byggstenar av kollagen som är mest framträdande vid sårläkning) i den skadade vävnaden. Kollagen är det nödvändiga protein som krävs för att byta ut gammal vävnad och reparera vävnadsskador. Som ett resultat av detta är laserterapi effektivt på öppna sår och brännskador.

6. Reducerar ärrvävnad (fibrös vävnadsbildning)
Laserterapi minskar bildandet av ärrvävnad till följd av skärskador, skrubbsår, brännskador och operationer.

7. Ökad vaskulär aktivitet
Laserterapi ökar signifikant bildandet av nya kapillärer i skadad vävnad. Därmed ökar läkningshastigheten och slutningen av sårskador samt reducerar den ärrvävnad. Andra fördelar är att det skapas en temporär vasodilatation (utvidgning av blodkärlen).

8. Ökad metabolisk aktivitet
Laserterapi skapar större utsöndring av specifika enzymer, större kapacitet för blodceller att transportera syre och näringsämnen.

9. Immunoregleringen
Laserljus har en direkt effekt på immunförsvaret genom att stimulera immunoglobiner och lymfocyter. Laserljus absorberas av chromoforer (enzymmolekyl) som reagerar på ljuset. Enzymet flavomononukleoid aktiveras och startar produktionen av ATP (adenosintrifosfat), vilket är en stor bärare av cellens energi och även energikällan för alla kemiska reaktioner i cellen.

10. Trigger- och akupunkturpunkter
Laserterapi stimulerar trigger- och akupunkturpunkter genom ett icke-penetrerande sätt och ger minskad smärta vid muskelsmärta.

Ämnen: , ,

4 kommentarer på “Laserbehandling – en av de bästa terapier som finns?”