Företagsbehandlingar

Utöver mitt arbete på kliniken jobbar jag också ute på företag och behandlar personalen på plats. Det är mycket uppskattat bland de anställda, och ger betydande vinster för företaget.

Vad finns det för fördelar med att ha en naprapat som kommer till företaget?

En positiv effekt med att ha en naprapat som besöker ditt företag är att kostnaden för sjukskrivningar blir lägre, färre totala sjukskrivningsdagar, dessutom gladare och friskare personal.

De som hade flest sjukskrivningsdagar på Eltjänst, där jag behandlar personalen är idag bara hemma några enstaka dagar på grund av akuta ryggskott. Generellt sett mår de mycket bättre och slipper vara hemma för nackspärr, huvudvärk och stelhet i ryggen.

Vad säger de anställda?

Kroppsterapeutiska behandlingar är mycket populära bland personal ute på arbetsplatser.

Bara några månader efter jag hade börjat på Stockholms Eltjänst fick jag följande kommentar:

Gubbarna är mycket gladare nu för tiden.

Vanligtvis får de anställda komma till mig på behandling var fjärde vecka. 30 minuter en gång var fjärde vecka kan göra skillnad.

Vilka skatteregler gäller kring naprapatvård på företag?

Många företag använder naprapater i sin samlade personalvård och omvänt är det många naprapater som får en försvarlig del av sitt patientflöde från företag. Tidigare har många redovisningsmässigt tagit detta som friskvård, vilket Skatteverket uttalat inte är OK. Många företag har låtit de anställda använda delar av sin friskvårdspeng, för att bekosta naprapatvården. Denna möjlighet är nu alltså stängd.

Men företag kan mycket väl använda naprapater i sin personalvård och därigenom vinna en friskare personal. Hur man hanterar det här redovisnings- och skattemässigt är nästa fråga. Man kan välja olika sätt. Här följer två modeller för hur man kan göra detta:

1. Fri förebyggande behandling och rehabilitering

En modell för hur naprapatvård på företag ska redovisas/bokföras är ”Fri förebyggande behandling och rehabiliteringl”. Många naprapater och företag använder denna modell redan idag, men det kanske inte alltid följer instruktionerna från Skatteverket.

2. Privat sjukvård

Privat sjukvård”-lösningen är bäst då företaget/arbetsgivaren inte är beredd att subventionera vården i någon större utsträckning, men däremot är villig att låta de anställda betala vården genom bruttolöneavdrag.